اخبار
اوقات شرعی
آب و هوا

وضعیت کنونی: نسبتا صاف
34 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: صاف
حداقل دما:30 حداکثر دما:46

پیشخوان روزنامه ها