اخبار
اوقات شرعی
آب و هوا

وضعیت کنونی: نسبتا صاف
28 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: صاف
حداقل دما:26 حداکثر دما:42

پیشخوان روزنامه ها